Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lossen wij uit de eerste vergelijking van (134) A op, en tevens uit de eerste vergelijking van ieder stel gewichtsvergelijklngen resp. §n, §12, §13 en Q14, dan verkrijgen wij:

9u = —jgfe +~&,+^, ....(138),

8 io \

Ql2 — — 43 ^22 + Qi2 >

Q IQ

Qis—^Qn +^<?43, • • (139) 8 10 ' 1

Substitueeren wij de waarde van A, in de 2de, 3de en 4de normaalvergelijkingen en in (136), de waarden van Q12 , Qis en §u, resp. in de 2de, 3de en 4 de gewichtsvergelijkingen van (1352), (13B3) en (13B4), daarbij rekening houdende met de betrekkingen §i2 = Q2i, §13 = §31; Qu = Qu , Q23 = Q32, Q24 = Q42, §84 = §43, dan vinden wij:

21,515 — 6C4- 1,86 5 = 4-43,12,1 — 6 5 4- 29C4- 12 5 = 4-66 , . . (140) 4- 1,865 4- 12C4- 86,67 5 = —37,40; )

21,51 §22—6 §32 + 1,86 §42 = 1, 1

-6 §22 4-29 §82 4-12 §42 = 0, (Uli)

4- 1,86 §22 4-12 §32 4- 86,67 §42 = O, )

21,51 §23— 6 §33 4- 1,86 §43 = 0, 1

-6 §23 4-29 §33 4-12 §43 = 1, (Ul2)

4- 1,86 §23 4-12 §33 4- 36,67 §43 = O; !

21,51 §24— 6 §344- 1,86 §44 = O, 1

-6 §24 + 29 §34+12 §44 = 0, j . .,. (Ul3)

4- 1,86 §24 4-12 §34 4- 36,67 §44 = 1, J

[gx2] = 3053 — 43,12 5 — 66 C 4- 37,40 5.

(•) Met het oog op berekening met de rekenliniaal zijn de deelingen niet uitgevoerd.

Sluiten