Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder O *o TnT'* °P Uit de eerste ^geiping van (140),

(141,) aÜ ™ A ?P- UI de 6erste van ieder der stellen u*-iiJ, U412) en (1413), dan volgt:

W' 21,51 ° 21,51 ^+^57' (142)

HM 0 _ , 6_n 1,86 1

22 +21,51Vs2~ 2l7T^2 + ^5T- (T43)

n _V- 6 n 1,8» 1

fe - + 2l^T^-^^>

e (144)

Oo -_l 6 n 1,86 h ^-+2X57^-0^57 ^- )

krtavvïr11 ^ ^ °P anal°ge WiJze als *>oven, dan ver-

27,83 C + 12,52 ï)= -f78,03 , J + 12,52 C -f 36,51 D = -41,13; ••••(145)

27,33 §33 4- 12,52 §43=1, i + 12,52 §33 + 36,51 §43 = 0; j (146i)

27,83 §34+ 12,52 §44 = O, / + 12,52 §34 + 36,51 §44 = i; j (1462)

[gx2] = 2967 — 78,03 C + 41,13 D.

^Q^To C-f,de 6erSte ^elijMug van 145, die geven f P" ^ ^Ö^gen (146,) en (1462)

0== 12,52 78,03

27,33 + 27^33 '(147>

O — 12,62 n 1 33 ~ 27,88 043+2^33 '(148)

O — 12,52

27,38 Q"> • • ■■ (149)

na substitutie op analoge wijze als voren, vinden wij:

30,76 D = - 76,88; . (150)

29

Sluiten