Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heidis nurkaDt ^ mMdelbare fout van de gewichtseen„2_ lffx2] 2552 „

Noemen wij m\ de middelbare fout voor 1 K.M., dan volgt % uit:

2_ 638 Wl ~ 10 ' verg. blz. 370, zoodat: • -

m, = 8 m.M. (*) De middelbare fouten in de resultaten zijn:

= MB=y ^2 g22 = 5 7 ,

r=-^ = KA2(?44 = 4)6 j

§ 251. Berekening van de meest waarschijnlijke waarde

doon/n7eVnnrte Trneminge11 b6paa,de ^«thedln dt ooor niet ueaue functies z\jn verbonden. Inhetatee-

SStgeV IaD indirecte ^rnemingen, zie blz. 373 zijn de

gSenTte SCfeQ ^ gr00theden «ie in

getal) en de te meten grootheden:

Pï*m fiiA\ B', ff), ,

?z' = /s U', B', ff), \

(153)

P„'=/-nU', B', ff), }

Zijn door meting van de grootheden P/ P9' p ' 0p

vonden de waarden: ,lf p2 Pn m noemen "/en

Sn deTh1nS^uSke ^ * A'> * » * d»

£TBS):"1' afStaDd 10 200 «Sen ^ ptaH£be7S

V638 2w=1-7m-M-

Welke waarde geheel'in overeenstemming is met de b« gebruik van boven™ noemd waterpasinstrument te bereiken nauwkeurigheid, 8

Sluiten