Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De *normaalvergelijkingen worden dan:

I X I X*^ 1 I X*^

nAi + | y |2AB+| |AC = | — q j X 1 x^ i I x^ I 1 x*^ I

f J A A t1 _p_\ 2 A B + \_v J A G= !_¥ q_\

¥_| A A+ |>J2 A*+ |JdAC= UKI

f,2

De waarden voor —, berekend met behulp van f, = 327 m.M. x

en met behulp van de waarden vap x bb' (156) en de bh'be-

hoorende waarden van qx enz. volgens (157), zb'n nu in millimeters:

f>

— 1 x

2195.7 4-14,3 3192,0 -f 10,6 4193,4 -f 12,0

5190.8 , + 9,4

6180.9 — 0,5

Eenvoudigheidshalve zullen wij bij de verdere berekeningen de gewichten met 10000 vermenigvuldigen.

De coëfficiënten van de normaalvergelijkingen en de waarde van [gx2] volgen uit de nevenstaande berekeningen:

Sluiten