Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de toepassing van deze methode is de gang der bewerkingen de volgende: uit de voorwaardenvergelijkingen (162) kunnen onmiddellijk de normaalvergelijkingen (167) worden opgeschreven, uit deze laatste worden de correlaten berekend en deze dan gesubstitueerd, in de correlatenvergelijkingën (166), die eveneens onmiddellijk uit de voorwaardenvergelijkingen zijn neer te schrijven. Een en ander kan blijken uit de volgende voorbeelden.

I. Van een driehoek ABC zijn voor de 3 hoeken door directe meting gevonden de waardenPl)P2 enp3; gevraagd de sluitingsfout over de 3 hoeken te vereffenen.

Uit de voorwaarde: >

4 + 5 4- G= 180°

Volgt Ia

Pi+ ^1+^2 + ^+^3-+ a% = 180ö, ..... (168)

waarbij xx, x2 en x3 de correcties zijn voor de hoeken. Uit (168) volgt de voorwaardenvergélijking:

xi + xz + x3 = 180° —Pl —p2 —^3 = r,

r ïs dan de sluitingsfout van den driehoek.

Uit deze eenige voorwaardenvergélijking volgt één normaalvergelijking:

[ad]K = r,

waarin, aangezien de 8 coëfficiënten a = 1 zijn,[aa] = 8 is, zoodat:

8

De correlatenvergelijkingën zijn:

Xi = K, x2 = K, x3 = '.Zl j

alzoo:

r .r r

hetzelfde resultaat dat langs eenigszins omslachtigen weg in het begin van deze § is verkregen.

Sluiten