Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rectie xx van 1.2 komt namelijk alken in de eerste voorwaardenvergélijking voor en er zijn slechts twee van deze vergelijkingen. In de met (192) overeenkomende formule:

is dus:

[l*] = l, [aZ] = + l X + l = +1, [6f] = 0.

De hulpgrootheden Lx en L2, verg. (190) blz. 473, volgen dan uit:

[aa] ij-f [a&] Z2 — [at],

[ab] ii4-[6o]Z2 = [oZ];

of ook:

•L1;4- 3 i2= 0;

zoodat: en alzoo:

8 8

ten slotte is dus:

MF = Mi ,2 = m i/ Q = m ,

d. i. dezelfde uitkomst als op blz. 400 is gevonden.

De berekening van de middelbare fouten van de andere vereffende grootheden geschiedt op analoge wijze. > De middelbare fout van.de meest waarschijnlijke waarde voor den hoek 2.3, verg. blz. 401, welke hoek niet direct is gemeten, kunnen wij bijvoorbeeld vinden uit de betrekking:

2.3 = 1.4 — 1.2 — 3.4;

(met voordacht is hier niet eene van de meest eenvoudige betrekkingen gekozen). . De meest waarschijnlijke waarde van de correctie voor de uit de metingen af te leiden waarde van 2 • 3 is dan:

«2 , 3 1—

— «l + «3 — «q.

Sluiten