Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De andere correlaten volgen nu met de onbekenden der controle-vergelijkingen , uit de overige normaal vergelijkingen, zie blz. 482, met behulp van berekeningen als hieronder voor Kx en K2 zijn aangegeven:

+ 48 j -f- 38,05 | — 97 i — 101,08 '

—10,79 J — 10,59 — 0,50 — 0,42

+ 1,55 + 1,30 — 3,06|— 2,06

— 2,61 — 1,611 3^2== _ i00)ö6 I — 103,56

— 3,06 — 2,06

3 Kx = + 28,09 j + 25,09 I ^_ _ 83(52 | _ 34)52 Kx == + 9,86 j -f 8,36 enz.

De resultaten van de oplossing der normaal vergelijkingen zijn nu:

Kx=+ 9,36, Ki—+ 21,25, K7'—— 1,54, K10= + 3,06,

K2 = — 33,62, K6 = —16,42, K8 = + 0,26, Ku = + 2,61,' Kn — + 53,95.

K3=+ 0,94, i'6 = ^- 8,06, K9 = — 13,64, Z12=+6,21,

De correcties worden nu berekend, zie de tabel op blz. 488—489 , met' behulp van de correlatenvergelijkingën, die onmiddellijk uit de voorwaardenvergelijkingen zijn op te schrijven. Bij de afronding tot op segunden zijn eenige correeties, met name: a%, Zxx, z-xi en a;20 niet afgerond naar het naastbijgelegen geheele getal, wijl anders niet zou worden voldaan aan de. 2de, 4de, 5de, 7de en 10de voorwaardenvergélijking; om namelijk tevens aan de 10de voorwaardenvergélijking te voldoen is in driehoek (2) niet de correctie zt van —30,46 naar —31 afgerond , doch de correctie z5 van — 32,40 naar 33; zoodoende is verder aan alle voorwaardenvergelijkingen voldaan. B%'"De waarde van [x2] voor de berekening van de middelbare fout m in de enkele hoekmeting volgt hier het gemakkelijkst (*) uit de formule (177) blz. 470, dus voor dit geval:

dit geeft:

' [x2] = A>! + K2r2 + + AVl8;

[z2] = 7570;

(•) Voor eene andere1 berekeningswijze zie de algemeene oplossing der normaalvérgèl vjkingen.

Sluiten