Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat:

m—\ —-—- = 24 . ■ V 18

Berekenen wij [x*] uit de correcties van de achterstaande tabel, zoo vinden wij:

[.t2] = 7581.

De eerst berekende waarde is de meer juiste; de uit de afgeronde waarden van de correcties berekende waarde van [x*] is grooter dan de andere waarde, wijl de op secunden afgeronde correcties niet de meeat waarschijnlijke zijn; de daarbij behoorende is dus niet de minimum-waarde.

Voor de verdere berekening van het driehoeksnet en de vereffening van de lengtemetingen, worden bij de gecorrigeerdex hoeken de log. sinus opgezocht; daarby maken wü. voor de hoeken, waarvoor de correcties in de 12de en in de 13de voorwaardenvergélijking voorkomen, gebruik van de gegevens op blz. 479; de log. sinus van deze hoeken behoeven dus niet weer in de logarithmentafel te worden opgezocht.

De log. zyden van het net worden nu voorloopig berekend met behulp van log. FG = log. 283,34 - 2,45281; deze log. wordt opgeschreven tegenover den hoek A van driehoek (5). De berekening met behulp van de sinusformule, zie § 127, is geheel in de tabel uitgevoerd. .Noemen wij de zijden tegenover de hoeken A, F en G van driehoek (5) resp. a, f en g, dan is a de bekende zijde en volgen de beide andere zijden uit: -

f a '*"„" «

' = éUÜ 8m-1 ' 9 = -—-. sm. G,

of in logarithmen:

tog. f— (log. a — log. sin.A) -f log. sin. F, log. g — (hg. a — hg. sin. A) -j- log", sin. G.

Wy' hebben dus slechts log a — hg. sin. A uit te rekenen en daarbh' resp. hg. sin. F en hg. sin. G op te tellen om hg. f en log. g te vinden; log. a — hg. sin. A = 2,50619 is neergeschreven onder de lijn, die zich onder de drie log. sinus van den driehoek bevindt, deze waarde bij den 2dën en 3den log. sinas opgeteld geeft: _

hg. f = 2,42746, log. g = 2,44976.

Sluiten