Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De logarithme van de zijde AG = f, die driehoek (5) met (6) gemeen heeft, wordt nu opgeschreven tegenover hoek B van driehoek (6) en met behulp hiervan worden, op gelijke wijze i als boven is besproken, de logarithmen van de andere zijden van dien driehoek berekend. De logarithme van de zijde AB, tegenover G, van driehoek (6) wordt nu neergeschreven tegenover G van driehoek (1), met behulp daarvan de logarithmen van de andere zijden van dien driehoek berekend en zoo voortgaande de berekening van de driehoeken (2), (8) en [4) uitgevoerd. De berekening van driehoek (4) geeft contröle: de logarithme van de zijde AF, tegenover E, van dezen driehoek, moet overeenkomen met log. AF, tegenover G, van driehoek (5).

De logarithme van de zijde BG, tegenover A van driehoek (6), wordt tegenover H van driehoek (7) neergeschreven ter berekening van de logarithmen der andere zijden van dezen driehoek; zoo verder gaande, worden ook de logarithmen van de zijden van de driehoeken (8J en (9) berekend. Contröle geeft hier weer de overeenstemming van de logarithmen van de zijde BG van de driehoeken (9) en (1).

4» '

Voor de vereffening der lengtemetingen, zie ook § 125, hebben wü" nu de volgende gegevens:

Gemeten log. gemeten log. berekende

lengten: lengten: lengten: verschil:

DG= 276,02, 2,44094, >| 2,44101, — 7, FG=* 288,84, 2^45231, 2,45281,' 0,

' HK= 180,66, 2,25686, £ 2,25676, +10.

Beschouwen wij de resultaten der lengtemetingen als van ge-. lijke nauwkeurigheid, hetgeen'in het algemeen -wel gewettigd is, aangezien de lengten der verschillende bases niet veel zullen uiteenloopen, dan hebben wij hier eenvoudig, zooals in § 125 is aangegeven, de som der verschillen, door drie gedeeld, als correctie aan ieder der log. overstaande zijden toe te voegen. Willen wij echter iets strenger te werk gaan en rekening houden met.het verschil in nauwkeurigheid der lengtemetingen, dan kunnen wij de middelbare fouten van de lengtemetingen, zie § 281, blz. 826, beschouwen als evenredig met den wortel uit de gemeten lengten en dus het gewicht omgekeerd evenredig met de lengte nemen; de meest waarschijnlijke) correctie, A l voor de logarithmen der overstaande zijden wordt dan:

Sluiten