Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-7 10. DG HK

DC £ fff + 2TX

Aangezien de correctie slechts enkele eenheden van de vijfde decimaal van de logarithme zal bedragen, kunnen wij volstaan met benaderde waarden van de gewichten, die wij tevens, als zijnde verhoudingsgetallen, met 10000 vermenigvuldigen:

10000 10000 10000 _ 10000 _ 10000 10000

DG ~ 276,02 ™ db' FG ~"28p4 = 8°'~HÏT~ ~ "Ï80^66 ~ °0i

zoodat dus:

A l = -36X7 + 55X10 , 36 + 35 + 55

Deze correctie, opgeteld bij de log. overstaande zijden, geeft de log. gecorrigeerde zijden; terwijl ten slotte bij deze logarithmen de zijden worden opgezocht.

§ 256. Veelhoeksvereffening. Tusschen twee punten A„, coördinaten Xa en Y0, en A6, coördinaten Y„ en Xn, zie ook fig. p, is een open veelhoek aangebracht, aansluitende aan de zijden A0B, azimuth «,„ en' A6C, azimuth «„; van den veelhoek ■ zijn gemeten de hoeken A0! Au . . . . Aü(= Au) én de zijden

AoAi = llt AXA2 = 12, A5Aa = ln. Gevraagd deze metingen

te - vereffenen.

De metingen moeten voldoen aan de voorwaarden:

[A\~pxmy>,

[l sin «] = A'„ — X„, [Icosa] = Y„ — F„,

zie ook § 132 blz. 166 en 167.

De hoekmetingen zullen vooraf, dus afzonderlijk, worden vereffend.

Geven wij de hoeken correcties resp. geluk aan xx, x2, x»,

dan volgt uit (1) blz. 166 de voorwaarde:

[ A 4- x] = <x„ — «„ + p . 180

en dè voorwaardenvergélijking:

[x] — an — am + v ', 180° — [A] = r.

Sluiten