Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verg. (10) blz. 170. Uit deze vergelijkingen kunnen X, en X2 worden berekend..

De con-elatenvergelijkingen, zie (171) blz. 465 , geven nu voor de correcties der zijden:

. Xi = Zi sin «j Xi -f-1\ cos «1K2, 1 x2 — l2 sin <x2 Xx -f- l2 cos <*2 X2, I

xn = Z„ sin «„ X, -f- k cos <x„ K2. }

Voor de berekening der coördinaten worden de correcties opgemaakt, die aan de grootheden Isina. resp. I cos « moeten worden aangebracht; voor deze correcties volgt uit (195):

Xi sin «j = Z, sin2 «j X, -|- lx sin ax cos «, /Z2, \ x2 sin «2 = Z2 sin2 «2 Xj -j- Z.2 sin «2 cos «2 X2,

a;nsiwan = Zn8in2anX1-4-ZnsiMancosanX9- f '

. . (195a)

Xl cos «x = zx sin «! cos aa Xi + Z, cos2 <*i X2, [ Kfi|| ^2 cos *2 = sin a2 cos a2 Xj -f- Z2 cos2 a2 X2, I

xn cos «n =r 7„ sin a„ cos «, Xj -f- Z„ cos2 a„ X2. /

De hierin voorkomende coëfficiënten voor de correlaten zijn reeds berekend bij de samenstelling van de normaal vergelijkingen (194).

De vereffening van een gi stoten veelhoek geschiedt op geheel analoge wijze als die van een open veelhoek.

' De uitvoering der vereffening van een open veelhoek kan blijken uit het achterstaande voorbeeld.

Tusschen de punten A0 (Z0 = — 262,67 MV, F = 4-134 09VM) en A6 (Xn = 4- 283,49 M., F„ = 4- 770,27 M.)°, zie flg.' p, is een veelhoek aangebracht die volledig is opgemeten eri aangesloten aan de zijden A0B(am = 185°26'47") en A6 C(«rt = 351°42'11"). De hoekmetingen en de lengtemetingen zijn opgegeven in achterstaande tabel, waarin tevens de vereffening der hoekmetingen is uitgevoerd. De gemeten hóeken zijn namelijk samengeteld; de som, verminderd met 6 X 180°, bedraagt 34" meer dan het verschil <*„ — «„,; aan 'zes hoeken is eene correctie van 5", aan één der hoeken is eene correctie van 4" aangebracht. Met behulp van de gecorrigeerde hoeken zijn de azimuthen der veelhoekszijden en, ter controle-, ook het azimuth van de zijde AaG berekend

Sluiten