Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoek-j Gemeten 'I Gecorrigeerde I . ^^TT~~T Gemeten

punt.! hoeken. hoeken. Utnen- zijden.

a0 \ 205°42'55" 206°42'50" 'j 185°26'*7" j

ak j 158°41'44" 153°41'39" 31° 9'37" j 224,82 -M.

ae | 216°54'36" K 216°54'31" 4P51'16" ! 181,18 „

an 220°51'38" j 220cöl'34" 41°45'47" 77,15 „

■at 74°16i 2" I 74'15'57" 82°37'21" 248,11 „

a5 275°53'29" ! 275°58'24" 386°Ö3'18" 181,86 „

'aq r98°56'84" 98°56'29" 72°46'42" 176,90 „

I . 351°42'11"

1246°15'58" . 1: 1 .

166°15'24"

' 34"

7 5" |

Hieronder zijn verder berekend de waarden van Isinx en Icosx, ter bepaling van de tweede leden rx en r2 van de norf maal vergelijkingen (194) blz. 492, terwn'1 tevens de gegevens voor de coëfficiënten der normaal vergelijkingen zijn Berekend.

h . . h | k | h k h

■\ M ] "\ i ~~1 ~

logl 2,35184 ] 2,25811 j 1,88784 j 2,39465 ! 2,12011 12,24773

log sin « | 9i718S5 8,92750 | 9,82351 9,99689 | 9,59387„ 9,98008 log cos x 9,93233 I 9,99844 19,87268 | 9,10858 j 9,96367 9,47189

logl sin * j 2,06569 11,18561 1,71085 | 2,39104 | 1,71898„ 2,22781 log Icos x - 2,28417 j 2,25655 11,76002 ; 1,50323 j 2,08378 11,71912

kglsin2x 11,780 10,113 1,534 ' '2,387 I 1,808 2,208 log Isinx cos«, 1,998 11,184 . 1,684 1,500 1,678,, j 1,699 leg l cos2 a j 2,216 2,255 1,683 10,6i2 2,047 |l,191

Sluiten