Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ j h k h h h 4

, ■ o rr ï I H

lairfiaKx —0,031 —0,001 —0,0181 — 0,127 — 0,010 — 0,084

l sina cos <xK2 + 0,059 + 0,009 + 0,023 | + 0,019 —0,029 +0,030

xsinx +0,028 + 0,008 + 0,005 — 0,108 — 0,039 — 0,054

IsinacosxE-, —0,052 —0,008 —0,020 —0,017 +0,025 —0,026

l cos2 <xK2 + 0,097 + 0,107 + 0,026 + 0,002 + 0,066 + 0,010

x cos a + 0,045 I + 0,099 | + 0,006 | — 0,015 | + 0,0911 — 0,016

Met behulp van de coördinatenverschillen l sin <x en l cos a, verbeterd met de correcties x sin tx, resp. x cos <x, kunnen nu, Uitgaande van X0 en T0 van het punt A0, de vereffende waarden van de coördinaten der veelhoekspunten worden berekend; de

HoekH TT~ .

punt x xsintx X Icostx xcos« Y

A0 — 262,67 j +134,09

+ 116,33 + 0,03 +192,38 + 0,04 I

Ai —146,31 -'' ! + 326,51

+ 15,38 +0,01 +180,53 +0,10 j

A2 — 130,97 ' + 507,14

+ 51,89 +0,00 + 57,55 +0,01 |

^3 — 79,58 i + 564,70

+ 246,06 —0,11 + 31,86' —0,01 I .

Ai s + 166,37 I + 596,55

— 61,76 —0,04 +121,28 +0,09

A +114,57 +-7i7,92

+ 168,97 —0,05 + 52,37 —0,02

A6 + 283,49 + 770,27

bn deze berekening gevondén waarden van Xn Yn van de coördinaten van het punt AG geven controle op de berekening.

Sluiten