Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(verg. blz. 488, zie ook blz. 378 e. v.). In verband met (202), kan voor de foutenvergelijkingen (206) geschreven worden:

jk' = (Pi + %") - (% |i„ + (1)! + bx JB0 4 (2) | + cx j 0, + (3) j),"]

, (208)

*»' = (*>„ 4 *„") — (an\A6 + (l)} + bn\B0 + (2)\ + cA C„ 4(3)!), )

Naar analogie met (206) en (207), kan dan uit'de vergelijkingen (208) de betrekking worden samengesteld:

A„ + (1) = ai(Pl + x«) + «2(p2 + x^ + + xn(Pn + xn"); (209)

de coëfficiënten « zijn hierbij dezelfde als die welke in (207) voorkomen. Uit (209) in verband met (207) volgt nu;

(1) == f7i«i^i" + 02%" + '4- gn*„xn". |

Op gelyke wijze kunnen wij voor (2) en (3) afleiden • I

' • • (210)

(2) = gxBxx{' 4 fl^a&a" + 4 gj3nxn",

(3) = girxxx" 4 g^y^" + •+ gnynxn"; )

de coëfficiënten (3 en y zijn daarbij dezelfde als voorkomen in de uitdrukkingen voor B0 en C0:

B0 = 0 APi 4 f/2^2^2 + 4 (7„/?npn,

Go = <7inPi + g&iP2 + ..... 4 g„y„p„,

(verg. blz. 438).

Substitueeren wij de uitdrukkingen (210) in (205), dan krijgen wij na eenige rangschikking:

(fiVA 4 ö,1/?1a2 4 o-iyia3) xx" + (g2x^x + g20^ + g^^) x2" 4 ... j

• • • + (gn«na,x 4 f/„/?na2 4 o„yna3) xn" = rx, I (ffi«iïi 4 gxBxb2 4 gxyxbs) x{' 4 (g2*2bx + g2/32b2 + g2y2b3) x2" + .... :(211)

• • • + (gn<*nbx 4 f/„/?„b2 4 f/„y„b3) xn" = r2.

Deze vergelijkingen nu zijn in verband met (204) blz. 500 pp dezelfde wijze te behandelen als de vergelijkingen (162) blz. 461 in verband met [gx2] = minimum, blz. 465. Voeren wü namelijk voor de tivee vergelijkingen (211) twee correlaten Kx en K2'in, dan Binden wij, op gelijke wijze als op blz. 461 en 462 redeneerende (zie ook blz. 465):

Sluiten