Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

== (ffi*fii + i/iB&2.+ Q\y&èK-i + (SVibi + 9i0ib.2 4- S'iribs)Z2fj i % .4 .(212)

9nXn" = (g»*»*! + fl,„/?„a2.+ ff»y»a8) Xj + (f/n«nbi + o-„/?,,b2 + gnynba)K2. '

Voor de berekening der correlaten worden deze vergelijkingen op eenigszins andere wijze gerangschikt:

<7i%"=(a^ + b^a) 01*1 + (a2Xi + b2K2) g1Bl + {s^Kx + bsK2) gxyy,

g„Xn" = (a^i + b.Xa) r/„«n + (a2Zx + b2X2) gnB„ + (a3Zi + bsK2) gnyn; stellen wij nu:

[l] = a1X1 + biX2,)

[2] = a2X1 + b2Z2, (213)

[3] = a3Z-1 + b3Z2;]

(deze vergelijkingen worden correlatenvergelijkingën, [1], [2] en [3] hulpgrootheden genoemd), dan worden dus:

gi%i" = <7iai [i] + giBi [2] + g&x [3], i

. . (214)

<7A" = </„«„ [1] + g«Bn [2] + g„yn [3]. I

' Substitueeren wij deze uitdrukkingen voor gix", g^',..... g„x,'' in de vergelijkingen (210), hetgeen wij het gemakkelijkst kunnen doen door de vergelijkingen (214) eerst resp. met <xlt «a, ....«« te vermenigvuldigen en dan te sommeeren, daarna

resp. met Bi, B2, Bn te vermenigvuldigen en dan te

sommeeren, ten slotte resp. met y,, y2, y„ te vermenigvuldigen en ook dan samen te tellen, dan vinden wij na rangschikking:

(D.= [g «2J [i] + [g*m [2] + [£/«y] [3],

(2) = [r/*/?][l] + [gB2] [2] + [gBr] [3],

(3) = [r/«y][l] + [gBy] [2] + [gy2] £3].

De coëfficiënten van de hulpgrootheden in deze vergelijkingen zh'n de gewichtsgetallen voorkomende in de gewichtsvergelijkingen (200) blz. 498, verg. ook blz. 440 en 384—385; wij kunnen dus daarvoor schrijven:

(D = QnW+ Qi2[2] + Qa[8], )

(2) = Qia[l] + Qaa [2] + <?as[3], , (215.)

(3) = g13[l]+ Q23[2] + Qss[B],

Sluiten