Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^XfZMZ, ...... ,..(219)

V n— s-\-v

terwijl hierin:'

lgx*] = [gx'*] + [gx"2],

(verg. blz. 499).

De formule (219) is ook af te leiden volgens de beschouwing op blz. 458, waarbij het vraagstuk teruggebracht wordt tot dat defindirecte waarnemingen, verg. blz. 442 en blz. 386.

Opmerking. Wanneer bij een vraagstuk van indirecte waarnemingen met voorwaardenvergelijkingen bij het eerste gedeelte der vereffening de gewichtsgetallen met ongelijke indices (Qia, Q13, enz.) alle gelijk aan nul zijn, zoo komt het tweede gedeelte der vereffening geheel overeen met het vraagstuk der directe waarnemingen met voorwaardenvergelijkingen.

§ 258. Voorbeeld. In vier hoekpunten A, B, C en D, zie fig. q, behoorende bij een groot driehoeksnet zijn de volgende hoeken met de daarbij gevoegde gewichten gemeten:

hoekpunt A gew, hoek 1—2 48°17'49,"642, 1, „ 1—3 82°42'30,"384, 1, „ ' 2—3 34°24'41,"634, 1,

hoekpunt B gew. hoek 4 — 5 40°21'57,"761, 0,5, „ 4 — 6