Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven slechts twéé onafhankelijke grootheden. Wij zouden nu ééne richting = 0 kunnen nemen, kunnen echter ook voor de correcties een voorwaarde invoeren. Kiezen wij hiervoor:

I + II + 111 = 0,

en tellen wij deze vergelijking bij ieder van de bovenstaande op, zoo volgen andere normaalvergelijkingen:

8 I = — 0,"926, I = — 0,"309,

3 II = — 0, 092, en daaruit: II = — 0, 031, 3111= + 1, 018, 111= + 0, 339.

De meest waarschijnlijke waarden Yan de richtingen zijn aldus:

1: 359°59'59,"691 ,2: 48 17 48, 969, 3: 82 42 30, 339.

De gewichtsvergelijkingen zijn dan : ,

3Qn=l, 3Q12=0, 3Q13 = 0,

3Q21 = 0, 3 Q22 = 1, 3 023 = 0,

3 Q3i = 0, 3 g32 = 0, 3^33 = 1.

Voor de foutenberekening hebben wij: zie blz. 498: [gx'2]A = 0,5422 + o,3842 + o,6342 + 0,926 XI + 0,09211 — 1,018111, of na substitutie van de gevonden waarden van I, II en III: [gx'2]A = 0,5422 + 0,3842 + o,6342 — — (0,9262 + 0,0922 + 1,0182), zoodat dus:

[gx'2]A = 0,2091.

Voor het station B kunnen wij, bn invoering van benaderde waarden, voor de meest waarschijnlijke waarden dér richtingen, stellen:

4: 0° 0' 0" + IV, p: 40 21 58 + V , 6: 88 57 2 + VI.

-spe hoekmetingen op blz. 505 geven dan de foutenvergelijkingen;

Sluiten