Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. xt = _ O, "239 - (- IV + V), gewicht 0,5,

«5 =-O, 097 -(-IV +VI), io x6 = + 0, 850 — -0 (-- V + VI), a 0'ö.'

De normaalvergelijkingen, die met behulp hiervan kunnen worden opgemaakt, zpn:

1,5 IV - 0,5 V - 1,0 VI = + 0,5 X 0,"239 + 0,097 = + 0,216»,

? n v + J'Ü1 ~ 0,5 VI = ~ °'5 X °' 239 - °>5 X 0,850 = - 0,644»,

1,0 IV- 0,5 V + 1,5 VI = o,097 4- 0,5 X 0,850 2 + 0,328.

Wh' voeren hier een dergelijke voorwaarde in als boven. Tellen wij nl. bij bovenstaande vergelijkingen op de vergelijking:

0,5 IV + 0,5 V + 0,5 VI = 0,

dan gaan de normaalvergelijkingen over in:

2,0 IV — 0,5 VI = + 0,2165,

+ 1,5 V = —0,5445,'

— 0,5 IV + 2,0 VI = + 0,328.

Hieruit volgen:

IV = + 0,"159, V = — 0,"863, VI = + 0,"204. De meest waarschijnlijke waarden van de richtingen zy'n alzoo:

*4: 0° 0' 0,"159, 5: 40 21 57, 687, 6: 88 57 2, 204.

De gewichtsvergelijkingen zijn nu:

2,0Q44 _0,5<?64=1, 2,0Q45 -0,5065 = 0,

+ l,5g64 =0, +1,5Q55 =1,

^0,5Q« +2,0 064 = 0; —0,5 0tó +2,0065 = 0;

2,0 0« ' — 0,5 066* = O,

+ 1,5 0B6 = 0,

—0,5 0*6 + 2,oo66 = i; -mm

Sluiten