Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de gewichtsgetallen:

8 2 8

Qii = ]J> - G»"8 8~' Q<* = ïï'

Gs*'='9* = Of 065=056 = 0.

2

V64 =v OéG = jËT )

Voor de foutenberekening hebben wij in dit geval:

[gx'*]B = 0,5 X 0,2892_|_ 0,0972 _l. 0,5 X 0,8502 — 0,2165 X IV -f + 0,5445 X V — 0,328 X VI

en na substitutie van de berekende waarden voor IV, V en VI:

[gx'% = 0,1002.

De stationsvereffening voor het punt O komt geheel overeen met die voor het punt A. De meest waarschijnlijke waarden voor de richtingen in dat punt volgen op de zelfde wyze als boven:

7: 0° 0' 0,"225, 8: 40 5837, 054, 9 : 83 43 47, 722;

terwijl de gewichtsgetallen zijn:

Qn — , Osa = ij~; O99 = >

de andere gewichtsgetallen zijn nul. Voor de foutenberekening vinden wij op gelijke wijze als bü A:

[gx'\ - 0,0492.

Voor het punt D komt de vereffening overeen met die van het punt B. De meest waarschijnlijke richtingen in dit punt zijn,

10: 0° O' 0,"048, 11: 48 42 26, 680, 12: 104 36 43, 277;

Sluiten