Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en nu is:

„ 206265"

[0 ~2MxW==-°'"09b-

Uit bovenstaande berekeningen volgen nu de voorwaardenvergelijkingen :

— (1> +(3) — (4) +(6)4-

+ ~(2) 4(5) 1 —(6)4

— (2) 4(3) , 4(4) —(5) 4 - 0,891 (1) 4 2,351 (2) — 1,460 (3) — 1,176 (4) 4 2,058 (5) — 0,882(6) 4 ,

~{7) +(9) —(10) 4(12)=4 0,"436, ■

(7) +(8) —dl) —(12)= 40, 100,

11K1,_ + ® -dO) .4(11) =-0,080,

1,151 (,) 4 2,233 (8) - 1JD82 (9) -0,878 (10) 4 1,555 (11) - 0,677 (12) = - 0, 095.

Nu kan worden overgegaan tot de samenstelling der normaalvergelijkingen, verg. (218), die hier vier in getal zullen zijn, . en wel van den vorm:

[a a] Z, 4 [b a] K2 + [c a] K3 + [d a] Z4 = rh [a b] Kt 4 [b b] K2 4 [c b] K3 4 [d b] Z4 = r2, [a c] Zj 4 [b c] K2 4 [c c] K3 + [d c] Z4 = r3, [ad]Z14[bd]Z24[cd]Z34[dd]Z4 = r4.

Voor de berekeningen van de coëfficiënten dezer vergelijkingen moeten w« dus ook de grootheden a, b, c en d kennen; gemakshalve zullen, wij de gewichtsgetallen alle met 3 vermenigvuldigen; voor de grootheden a bijv. vinden wij:

«i = a, X 8 Qn = — |j

a3 = a3 X 8 Qm = 4 l,

a4 = a4 X 8 Qu 4 ag X 8 Q64 = —1,2, Oq = ki X 3 Q46 4 a6 X 3 Qee. = 4 1,2, a7 = a7 X 3 <?77 = - 1,

% = a9 X 3 Q99 = 4 1,

aio = aio X 3 Q10 w + aBX3 Q1210 = — 1,2, ai2 - a10 X 3 Q1012 4 a^ X 3 Q1212 = 4 1,2,

Sluiten