Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en na substitutie, daarbij in aanmerking nemende (verg. blz. 512) dat. ft = 3 Z:

[gx"2] = 0,0696. Nu is, verg. ook blz. 499:

[gx2] = [gx'2] A + [gx'2] B + [gx'2} c + [gx'2] D% [gx"2];

na substitutie van de op bladz. 508, 509, 510 en hierboven gevonden waarden wordt dan:

[gx2] = 0,5408. ffj||

De middelbare fout van de gewichtseenheid volgt nu uit de formule (219) bladz. 505, waarin het aantal metingen n gelijk is aan 12; s-: het aantal onafhankelijke onbekenden, te weten 2 in erk der hoekpunten A. B, C en D, is 8; terwijl het aantal voorwaarden v gelijk aan 4 is. Alzoo is:

§ '259. Middelbare fout in eene functie van indirect waargenomen grootheden waartusschen betrekkingen bestaan. (*)

Eene grootheid waarvan de juiste waarde F' is, is verbonden met grootheden waarvan A', B' en C' de juiste waarden zijn, dc-or eene lineaire betrekking, bijv.:

F' = lxA' + l2B' + l3G'.

De grootheden A', B' en ü', die indirect waargenomen kunnen worden, moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. (Eene niet lineaire functie wordt door reeksontwikkeling tot het geval voor eene ftraeaire.teruggebracht.) Zijn 1, S en C.de volgens de methode van § 257 berekende meest waarschijnlijke waarden van A', B' en C", dan is de meest waarschijnlijke waarde F van F':

F=l1A + l2B + l3C. (221)

In de onderstelling dat tusschen de grootheden A', B' en C' en de te meten grootheden P' dezelfde betrekkingen bestaan als sub (196) blz. 497 aangegeven, terwijl ook de voorwaarden waaraan A', B' en C', moeten voldoen door de vergelijkingen

(') Zie ook Bijlage Q. K. I. v. I. 1906.

Sluiten