Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(197) blz. 497 worden aangeduid, kunnen wij, op ongeveer gelijke wijze als in § 254 blz. 470, aan de hand van de ontwikkelingen in § 257 de volgende formules afleiden voor de berekening van de middelbare fout MF van F. Met behulp van de vergelijkingen:

[aa] X14-fba]i2 = [az]> 1 ,2oo>

[ab] L1 + [bb]i2 = [b«], $/

worden hutpgrootheden Lx en L% berekend, de coëfficiënten in het eerste lid dezer vergelijkingen zijn dezelfde als voorkomen in de normaalvergelijkingen (218) bladz. 503. Berekent men verder: \.t

[J» Q] = h2 Qn + hh Qn + hh Qm + ) 1

+ hhQi2-\-W %2 + ¥flfe+ (223)

+ hhQl3 + hhQ2S + W <?93 *

en ook:

<l = [PQ] — [a,l] L^ —[hl] Lo, (224)

dan is de middelbare fout van F:

Voorbeelden. 1. Passen wij liet bovénstaande toe op de berekening van de middelbare fout van den hoek BAG (zie flg. q) bij het vraagstuk in § 285 besproken. Deze hoek is het verschil "van de richtingen 1 en 2, de meest waarschijnlijke waarde van dezen hoek is dan:

BAC = —1 + 2, K

wanneer 1 en 2 de meest waarschijnlijke waarden van de richtingen zijn.

In deze vergelijking, die overeenkomt met (221) bladz. 519, stellen 1 en 2 bijv. de grootheden A en B voor, zoodat de coëfficiënten h en 72 resp. zijn -1 en -f 1. De grootheden a, b, enz., verg. bladz. 512, voor de tweede leden van de vergelijkingen overeenkomende met (222) zijn:

ai = atX8 Qn — — 1, e^O,

a2 = 0, e2=c2X3Q22 = -l,

'bj = bi X 3 Qn = + 1, dj = dx X 3 Qn = - 0,891.,

■b2==b2X3fe = — 1, d1 = d2X3Q22 = ^2,351,

Sluiten