Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat:

[aZ]=4-l, [hl] = — 2, [ci] = — 1; [d']= + 3,242;

de vergelijkingen worden dus, zie ook bladz. 513/ r

8,8 L, + 0,0940 Lt * + 1,

11,2 L2 — 2,8 La+ 1,5952 L4 =— 2, — 2,8 Ag + 11,2 Ag— 2,0608 L4 = —l, + 0,0940 ii -|- 1,5952 L2 — 2,0608 i3 + 85,9709 L4 = + 3,242.

De oplossing van deze vergelijkingen, die gelijktijdig met die van de normaalvergelijkingen (220) kan worden uitgevoerd, geeft voor de hulpgrootheden:

+Q,1126, i2 = — 0,2238, As = — 0,1282, L4= + 0,0*924. De vergelijking overeenkomende met (328) wordt hier:

en, na substitutie van de waarden van ^ en l.2 en van die van Qn en Qaa, zie bladz. 508:

[PQj=-|.

Bij de berekening van Q, (224) bladz, 516, hebben wij te bedenken, dat de waarden [&1], [hl] enz., door 3 gedeeld moeten worden, aangezien voor de berekening van de grootheden a, b, enz., zie bladz. 512, de gewichtsgetallen alle met 3 zijn vermenigvuldigd, z'oodat dus:

2 • 1

** = g — g- (LX 0,1126 + 2 X 0,2288 + 1 X 0,1282 + 0,0924 X 3,242). (

of wel:

<l = 0,3874.

De middelbare fout van den hoek BAG is alzoo:

. Mjpqitp 1/0,8874, ' '■ ;

-na substitutie van de op bladz. 515 gevonden waarde van ft:

Sluiten