Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Voor de berekening van de middelbare fout van den hoek ABC, kunnen wü op gelijke wijze als boven stellen;

ABC = — 1 + 6.

De grootheden a, b, enz. voor de tweede leden' van de vergelijkingen overeenkomend met (222) zijn in dit geval: - ïïpl

b4 = a4 X 3 &4 + a6 X 8 Q64 = —1,2, c4= c4 X 3 Qu = + 1,6,

ag = a4X3Q46 + a6X3Q66=+ 1,2, c6 = c6 X 3 Qi6= + 0,4,

»4 = b6X3Q64 = — 0,4, d4 = d4X 3Q44 + d6X3Q64 = — 2,2844,

»6 = b6 X 3 Qee = —1,6, d6 = d4 X 3 Qi6 + d6 X 3^6 = —1,8816;

zoodat:

[a = 2,4, [b Z] = —1,2, [cZ] = —1,2, [d l] = + 0,3528;

terwijl de oplossing van deze vergelijkingen, die weer gelijktijdig met die van de normaalvergelijkingen (220) kan geschieden, voor de hulpgrootheden geeft: ^™*ï.i'

ii =+0,2726, 1-2 = — 0,1436, L3 = — 0,1417, I4=+0,0073.

Nu is verder:

U2Q] = h2 Qu + hh «64 + hh <?46 + V Qm, en na substitutie:

[^] = 1X^-iX^-iX^ + iX^=f f Up gelijke wijze als boven wordt nu voor Q gevonden: 4 1

Q = — — — (2,4 X 0,2726 +1,2 X 0,1436 4-1,2 X 0.1417 4- 0,3528 X 0,0073),

O o

Cfc = 0,4669;

ten slotte is dan:

mabc = W 0,4669 = 0,"178.

§ 260. Algemeene oplossing der normaalvergelijkingen (volgens Gauss). Voorde oplossing van normaal vergelijkingen, vooral wanneer het aantal groot is, is de gemakkelijkste en meest overzichtelijke de door Gauss aangegeven eliminatie-methode,

Sluiten