Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genoemde methode van oplossing is de hieronder volgende (verg. ook bladz. 447 e. v.):

Is het aantal onbekenden bijv. wer en worden de normaalvergelijkingen in onderstaanden vorm geschreven:

[aa] A + [ab] B + [a c] G + [ad] D — [ap] = 0, \

[a.b]A + [bb] B + [b c] C + [bd] D — [bp] = O, / ■ (226)

[ac] A + [bc]B + [cc]C+[cd]D — [cp] = O, l * '

[ad] A + [bd] B + [c d] C + [dd]D —■ [dp] = 0; )

dan wordt uit de eerste normaal vergelijking A opgelost:

A = -^B-[aC] C-^D-f-^. . . . (226) [aa] [aa] [aa] [aa]

en deze waarde gesubstitueerd in andere normaalvergelijkingen:

| [ad] \ ) [os a] |

+ \ [abUajVj \m_l*Vm{ = 0)

^ )L J [oo] .1 |l * • j [aa] |

' |. ^[o&Kaclj 5+ J [ö^^Mj C-f

|L ■ [aa] \ |L [aa] |

^| [aa] | |.L ¥i [aa] \

). J [aa] I ^ | [aa] (

I [aa] I I 1 [aa] (

J . . (227)

Deze vergelijkingen, die wat den vorm betreft eveneens normaalvergelijkingen zijn, worden de eerste gereduceerde normaalvergelijkingen genoemd en kunnen in den volgenden vorm worden geschreven:

[bb 1]B + [be l] G + [bdl] D — [bp 1] = 0, I

[b c 1] B + [c c 1] G + [c d 1] D — [c p 1] = 0, . (228)

[bd 1] B + [c d 1] C + [dd 1] D — [dp 1] = 0; j*) '

(*) De coëfficiënten [661], [cel] en -[Ml] In de vergelijkingen (228) zijn ook, evenals de daarmee analoge coëfficiënten [aa], [bb], [cc] en [dd] in de oorspronkelijke normaalvergelijkingen (225), sommen van kwadraten. Zoo is bijv.:

[66 1]= I A-a --J , J; L( [aa] ) J

Sluiten