Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vergelijking (226) voor A wordt de eerste eindvergelijking genoemd.

De oplossing van B uit de eerste vergelijking van (228) geeft de tweede eindvergelijking:

[bb IJ [6 61] " [661]",

Deze waarde in de beide andere vergelijkingen van het stel (228) gesubstitueerd, geeft de tweede gereduceerde normaalvergelijkingen : * .

|tcc11_L&c1][&c1J{ n i \[cdl\ [bcl][bdl],

L, [ödl][6pl]/ l die wij in den volgenden vorm zullen'schrijven:

[cc2] C+[cd2]D — [cp2] =0, > [cd 2] C -f [dd 2] D — [dp 2] = 0. }

(229)

De eerste van dit stel vergelijkingen geeft voor C de derde eindvergelijking:

[cc 2] ^ [cc2] .

Deze waarde, gesubstitueerd in de tweede vergelijking van' (229),,geeft de derde gereduceerde normaalvergelijking:

|[dd2j-t«wm\ D-\[dP2]- =o-

! [cc 2] ( (lP J [cc 2] ( '

want

L' fan] i J [aa] [a«]2

welke laatste uitdrukking, na vereenvoudiging, identiek blükt met den coëfficiënt van B in de eerste vergelijking van (227).

Sluiten