Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBEELD voor de oplossing der normaalvergelijkingen, voor de berekening van de som van de vierkanten der fouten en van de gewi clitsvergelijkln gen.

A B C D 3

-j- 247,17 i — 243,0» | — 247,0» + 203,(52 | — 39,77 j — 79,72 2,39300 | 2,38384,, 2,39278,, 2,30882 ! 1,59950» 1,90157»

7 60700 ! I ! J 9,20656 ! 9,60867

0 99500 6,95721» ' 0,32202,, 7.41702,, 8,91870 9,95748

7,83863 '■ 7,61256,, : 8,04510 : 6.40598 ! 9,50629,, I 0,1200*,.

7,47096 . 7,9023:! 7.60662,, ; 7,0352:! . 8,35557» ; 0,00372,,

+ 0,0040 _ L.. _ + 0,1009 j+ 0,322»'

+ 0,0010 - 0.0009 — 0,0002 ! — 0,0026 ! + 0,0829 I + 0.900,

+ 0,0069 : — 0,0041 + 0.0111 + 0,0003 j - 0,3208 I — 1,3203

+ 0,0030 + 0,0080 — 0,0040 I + 0,0011 l_— 0,0227 !i — 1.00*1'.

+ 0.0149 ! + 0,0030 ; -f-o,ooo9 ! —0,0012 —o.io» : — 1,100 Qu On Oh ^ A'

+ 402,92 i + 305.09 ! 261,67 + 50,50 jj + 259,15

— 240,26 , — 243,57 , + 200,75 — 30,21 — 78,6» "+ 162,06 + 61,52 j — 00,92 + 17,29 j +180,55

2,21128 j 1,78902 j 1,78470» 1,23779 | 2,25680

7,78872 j L _ 9,02651,, | 0,04532,,

6,61487 i 5.97968 j 7,07468 8,57642,, 9,015H„

7,19052 i 7,62306,, ] 5,98394» 9,08425 . 9,69864

+ 0,0061 ; J j — 0,1003 I — 1,1100

+ 0,0004 | + 0.0001 j + 0,0012 — 0,0377 — 0,4122

+ 0,0016 — 0,0042 I - 0,0001 + 0,1214 + 0,4996

" + 0.0081 i — ,,,0041 -r 0.0011 — 0,023 j —1,02:'.

Qa <te <k\ " B'

+ 359,92 I - 233,77 I + 74,30 | + 258,55

— 246,92 ! -4+208,68 — 39,76 — 7»,«» + 118,00 — 80,2E>| + 36,61 i +178,87

— 23.27 ; + 23,04 j_- 6,54 — 68,29 ' +. 89V78 |~t^"~ 7,21 28,07- I + 1ÏÓ,58

1,95294 ; 0,85794,, 1,44824 i 2,04868

S.04706 ! ._' 9,49530» , 0,00074,,

5,31120 0,40620 7.90794,, | 8,94666»

+ 0,0111 ' - 0,3128 [ — 1,2324

+ 0,(1000 + 0,000:: — 0,0081_ ■_— 0,0884_ + 0,0111 L i**0,OÖ08~ v- 0,321 — 1,321

+ 506,50 ' - 9,75 ■ + 204,98

~+~33S,70 -f 23,01 270,00 "

— 22,82 + 6,48 -1- 67,62 " + 315,94 "~j~'+—29149. : + 3"'S,22

2,49880 ; 1,50174 2,64046 7,50120 ; 9,00294,, 0,04160,,

f 0,0032 - 0.101 : — 1,101 •+- 0,0032 ~| — 0,101 — 1,101

0+1 J' "'

+ 115,63 i + 196.97 , + 839,88-

— 6,40 ! — 12,83 i — 25.71 + 109,88 + 184,14 | -r 814,17

— 1,84 — 19.19 — 200.41 + 107.39 " -f- .104,9.5 : -f- 613.76

+ 98,01 , -f 130,30 + 477,48

= -f 95,41 I '+ 95,41 j -T 95.43

Sluiten