Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOI.

Als een wit souvenir liet de gehavende winter ons vijf of zes armzalig-kleine.' blank-gespreide sneeuwbedjes onder de zonlooze worteldonkerte van vijf of zes verwrongen eiken.

Die bedjes zullen morgen smelten of allicht deze nacht reeds.... En de teekeningetjes van fijne vogelpooten en de kuiltjes van de konijnenpasjes — zij ontstonden in een koele, fonkelende maannacht — zijn verdwenen als sneeuw voor de

zon.

Het beslagen vlak der ruiten hangt als een strak grijs gordijntje, dat zilv'rig begint te rafelen, nu de kachel in den later ochtendtijd opgewondenrood brandt....

De hemel welft als een nog veel grooter, nog veel strakker gordijn, waaronder groene, eeuwigenthousiaste sparren staan en berken, waaraan weldra weer de katjes, die beschreven worden in plantkundeboeken en wekehjksche feuilletons, zullen wiegelen....

De rails worden weer van-vocht-glimmende beenen van een driehoek, terwijl ginds in de verte een schamel stukje kim-lijn den belachehjk-benepen basis vormt.

Een wit waarschuwingsbord met „Halt als een trein nadert" is niet van witte sneeuw, maar

Sluiten