Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORJAARSOCHTEND.

De lucht was reeds vroeg als een blauw-en-witfragment van een parelklare aquarel en de plagiator spreeuw, die deuntjes voordroeg van tureluur en mees. grutto en merel, koekoek en haan verlengde maar telkens zijn zonnig potpourrt'tje: voorwaar, hij weet wat een gezonde volkskunst beteekent...

Maar de specht met zijn roode fez lachte om al die malle, gestolen babbeltjes en schaterde een beukenlaan vol ruchtig geluid, dat naar mijn woning dreef als een uitdagende blijheid....

En boven mijn hoofd vlogen hoog de kieviten : omgekeerde accents circonflexes, die zelfs een kind wel zou kunnen teeken: v v- v, zwarte bewegelijke krabbeltjes op een fond van blauw of wit, al naar de wind de wolken woei....

Maar èn het aquarel-fragment èn de plagiator èn de luide lacher èn de omgebogen toonteekens, ' zij verheerlijkten de lente, die rook naar hars en bloemenwierook... „

Het leven wil breken uit de zwaar gezwollen knoppen der seringen en zelfs de kopjes van de rhabarber, die zoo banaal en grof kan zijn in zijn breed-logge burgerlijkheid, woelden zich teederrood uit de donkerte der aarde en uit den vher vlinderden al de eerste bladerveertjes als een schoon beloven....

Sluiten