Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijn groote-vogel-kracht. Ge houdt van hem, zoodra ge hem hoort zingen.... pardon: misbaar maken met zijn sterke, luid in den omtrek klinkende stem, als hij moederziel alleen rakelings met zijn flink-ontwikkelde vleugels scheert over 't vlak van 't water, of, vergezeld van rumoerende collega's zijn bruisenden levenslust rondbazuint. Onrust woelt in zijn bloed en het schijnt of een eeuwige nervositeit hem van het eene plekje naar het andere jaagt. Hij bemint de beweging, de telkens wisselende actie en hij heeft het land aaq gebondenheid als een schoolkind, dat in het benauwend lokaal den fonkelenden zomer ziet gloeien op de warme daken der huizen.

Heel den zomer en gedurende het voorjaar, zoowel in de morgenschemering, voordat de nevelen zijn opgetrokken, als wanneer de hemelen vol zijn van 't uitbundig-stralend hcht, geeft hij uiting aan zijn overmoedigheid en optimistischen levenskijk; ja, als de eerste sterren zilveren gaatjes boren in het teederblauw fluweel van den avondhemel, breekt zijn weinig-gevarieerd, maar niettemin opgewekt, fleurig gerucht de stilte, die heerschte bij de slooten, weien en hoeven.

Toch is hij niet bepaald schuw, deze bonte woelwater, die, wijl het afgebakend zwart en wit van zijn veerentooi scherp contrasteeren, heel even aan een ekster doet denken; en gaarne houdt hij zich op in de omgeving van menschen of aflicht 'juister gesproken: hij gaat hun zelden angstvallig uit den weg. Gerustelijk legt hij zijn eieren op twintig of minder meters afstands van een boerderij en hij schijnt in den waan te leven, dat zijn weergaloos-goed uitgevoerde trucs, die dienen om

Sluiten