Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 25 —

roode zuring, kunnen zij den vogel, ondanks de verhoogde waakzaamheid van het mannetje, zelfs noodlottig zijn. Want telkens als de looze guit op een drafje Zijn nest verlaat om het geestige hedrog-spelletje te spelen en op meer of minder grooten afstand van het eigenlijke nest op een gefantaseerd legsel den broedenden scholekster uit te hangen, vergeet hij in zijn ijver-uit-liefde, dat hij tusschen de weiflora zich een aldoor duidelijker afteekenend paadje baant, zoodat de ornitholoog (en elke boer is vogelkenner, al is hij niet op de hoogte met staartpennen-aantal, enz.!) slecht een der vele platgetreden weggetjes heeft te volgen om ten slotte, zoo zeker als twee maal twee vier is, tot het begeerde doel: het nest met de eieren te geraken.

Welk een verrassende aanblik, dat drie- of viertallig legsel, waarvan de grondkleur gelijkt op die van zeeklei, die in de zon heeft gelegen, terwijl tallooze stippen, vlekken, krinkels en vlammen de schaal een fantastisch, bont-tintig aanzien geven. Zijn de eieren van vele weivogels (kievit, tureluur, grutto) tol- of peervormig, die van den stranljip, d.i. strandkievit, zooals de Friezen hem noemen, gelijken in vorm en grootte meer op die van anas boschas, den wilden eend. En indien men weet, dat de smaak ervan te prefereefen is boven dien van de vermaarde kievits-eieren, welke reeds in Piet Smul's tijd een welverdiende wereldreputatie genoten, dan is het duidelijk, dat ze gaarne geraapt en tegen een flinken prijs aan den man worden gebracht.

Mag men, indien abnormale weersgesteldheid niet spot met tradities in het vogelbestaan, het

Sluiten