Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet kan bewegen en getart wordt door de honderd bitse, puntige lichtpijlen.

Maar de joyeuse bijen dolen door de werelden en gaan uit op rijke en geurige buit.

Een baldadige spreeuw vindt een tuinhekje een belachelijk-onvoldoende afsluiting en toont dit aan door twee klaver-groene erwten naar den nok van 't dak te dragen.

Gelijk in den goeden ouden tijd in draken zoo dikwijls geschiedde, wordt de deugd beloond: een vink, dien ik in den winter te mijnen laste had, zingt in de deuropening een klinkend lied: pink-pink. .f'ï,'.*1»',)^

Langs de gladde gepolijste stam van een kriek kriebelen wriemelpootjes van een lievenheersbeestje en op iederen sparretop pronkt een glanzig merelstatuëtje, luid van muziek-mecaniek.

De boomen zingen als een zoele en tevreden zee.... Een mug imiteert een vlinder, een vlinder imiteert een vliegtuig en nóch de hemel, noch de atmosfeer, nóch het landschap zijn bij machte oorspronkelijk te zijn: ze lijken op copieën van schilderijen uit de Haagsche school.

Maar de hitte danst haar dolle dansen en de wakkere, vagebondeerende winden waaien luwe golven van dorp tot dorp.... Een specht laat zich deinen en lui wiegen op de gouden baren....

Pas in den avond kwam de feestende dag tot inkeer....

In de bosschen sloten de zwarte vogelfiguurtjes zich op. De kleuren in den hemel verlepten en bloeiden uit op de klare klingen en in de zwoele dalen, waar een meidoorn geurde.... De schemers sponnen zich als grijze doeken om een

Sluiten