Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog maar sinds onlangs ken ik hem ' met zijn verrukte kleine stem zijn lichte, lichte jubelkreet die van geen moeheid weet.

De morgenzon, de zomernacht, de wind, de vrijheid zonder maat de lust, die nimmermeer vergaat die heeft hij in zijn lied gebracht.

Het klinkt vanuit de vage verte alsof hij middenin 't gesterte zijn zilv'ren klokje luidt.

In het norsche seizoen en bij voorkeur in een eenzame, verlaten streek, waar weinig verkeer is, fluit hij de teederheid van zijn hed en strooit hij zoo prinslijk-gul zijn blijheid naar allen kant.

Wij mogen zuinig zijn op de drie genoemde vogels, wier aantrekkelijkheid bestaat in het onconventionele van hun gedragingen, in hun moed opgewekt te durven zijn, als het overige natuurleven al te beschroomd is om zich frank te kunnen uiten.

Spreeuw, winterkoning en boomleeuwerik zijn zeer bijzondere vogels, actief en vroolijk en hun vreugde is die der kinderen, spontaan, onberekend, rustig-zuiver....

Ik sprak over den winter en over vogels; ik zou mijn plicht niet doen. zoo ik er niet aan herinnerde, dat vorst en zware sneeuwval misschien weldra weer 't bestaan onzer gevederde vrienden bedreigen. Ons broodrantsoen is verhoogd; laat dit een reden te meer zijn, om dezen winter aan

Sluiten