Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 55 —

torenspitsen en hun gloeiende daken en hun zwarte boomenomlijsting ?

In steê van den vrede te schenden verlevendigen ze dien, geven hem kleur en nuances zonder zijn gaafheid ook maar in geringe mate aan te randen. Alles is zoo evenwichtig in deze lage landen: hemel en aarde, maar niet slechts evenwichtig, ook ontroerend-innig en uitnoodigend om met hun wezen, geheel hun oprechte geaardheid in contact te komen.

Maar deze waterrijke oorden, waar soms de zuring als een rosse deken ligt gespreid of de dotters blinken als gouden boterdroppels, waar de vegetatie van plassen en moerassen rijk is zonder weerga en waar de eene schoonheid u lokt naar de andere, zouden hun karakter verliezen, als er de vogels niet waren.

Ik ken deze landen, 'als er de winter woont; dan golft het water van hoeve tot hoeve, dan bruisen en breken de baren zich te pletter en is van kim tot kim de wereld één wijdheid van roerig water, tenzij de vorst al die bewegelijkheid temt en stremt en de driften en stuwingen aan banden legt, zoodat de wriemelende schaatsenrijders silhouetteeren op de blanke banen.

Maar. wanneer het voorjaar de oude verlangens wakker roept, wanneer bewogener het bloed gaat stroomen en. als door een krachtigen golfslag, heel die uitgelaten vogelbent van Zuid naar Noord wordt gestuwd, dan gaan deze egale landen leven "* ^ wei' die Plotseling gaat bloeien en glansen van duizend madelieven.

De terugkeer der vogels!

Dat is het miraculeus gebeuren van telken jaar.

Sluiten