Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zang èn om de geenszins geringe diensten, welke hij den practischen mensch, die in de eerste plaats naar nut en schade vraagt, bewijst. Bereiken ons nu en dan klachten, dat er een afneming valt te constateeren van sommige vogelsoorten, den zanglijsters gaat het ongetwijfeld voor den wind: hun aantal neemt voortdurend toe en telkens op meer plaatsen treft men het nest met groene, gevlekte eieren aan. In het laatst van de Maart-maand, wordt alom met den bouw van het zuiver-ronde nest, welks binnenwand wonderlijk glad wordt gepolijst, begonnen en op dezelfde gewetensvolle wijze wordt het afgewerkt als dat der vinken. De broedtijd zal enkele weken later een aanvang nemen, maar vóór het zoover is vliegt hij 's ochtends en 's avonds naar den hoogen sparrentop en terwijl de zon haar glansen werpt op zijn blond-gele borst, jubelt zijn lentelied luid en schaterend boven boomen en hoeven, parken en pleinen uit.

Sluiten