Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAARTDAG.

Heden dwerelde er een vlinder door de wereld en een jonge wind zwierde en slierde haar door het yersche fonkelende hcht. Ik zag den keer der kieviten en hun schaduwen walsten over deoroenende weien. En de dag was vol geuren en de aarde rook naar de vreugde der lente

De paarden ! Zij rezen als levende.'donker bewegelijke heuvelen en zij trokken de blanke messen der ploegen door de gedweeë aarde. En de boomen stonden te hunkeren; hun handen grepen naar het gouétóer luchten en zij leken een wonder te wachten De boeren braken den grond met spaden en de aarde dampte van vruchtbaarheid. De berkenknoppen zwollen en er wapperden reeds her en der fragiele bladervanen. Een spreeuw modelleerde zijn vreugd tot ronde, gave tonen en een specht wierp ,n de wachtende rust van hetgroote. SLu-a Z1r? r0ep ak een ^dagende, blijde bandeloosheid. De bijen zwermden uit, bruin en gonzelend. Een vliegtuig vlinderde als een libel en geruchtte als een tevreden horzel. En alom was de wereld wachtend op de lente. kiÜ fl00* free een opgetogen merelkeel. er blonken madelievenharten en er zwierf door aarde's domeinen een verliefde, wufte wind. Een rhabarber brak de aarde als een kopergroene kinderknuist.

Sluiten