Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En boven het hefdehed van den merel en boven de terra-cotta-daken en boven de scherpsnijdende ploegen stond de hemel gespannen en,hij scheen bevolkt met wassen beelden.

Nog ruischelden de rosse beukenheggen van dood, dor loof, maar daarnevens dreef het nieuw seizoen zijn leven door twijg en loot dat de knoppen sidderden van nauw-bedwongen verlangens.

En aldoor spilde de dag zijn vuur en hij stortte het in de dalen en strooide het op de heuvelen en drenkte ermee al wat ter aarde leefde.

Nieuwe hunkeringen bloeiden open als nerveuse bloemen, nieuwe begeerten drongen tot daden, nieuwe daden maakten de aarde schoon en goed.

De liefde werd herboren en wekte duizend liederen en tot laat in den avond was de dag vol wereldjubeling....

Morgen zal het Lente zijn.

Sluiten