Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slootkant staat, onophoudelijk nikkend met zijn mooie kopje. Hij is van de groote weivogels een der zwakken: hij lijkt op een verkleinde grutto, in wiens nabijheid hij niet zelden eieren legt, omdat hij weet, dat, wanneer de grutto met felle, vlugge wiekslagen losstormt op roeken, meeuwen en reigers, die soms met agressieve bedoelingen het gruttonest naderen, ook hem, den tureluur, het moedig verdrijven der roovers ten goedé komt. Hij zoekt de hulp van den sterkere en deze, de langpootige, langsnavelige grutto, die het eene oogenblik statig voorscbrijdend zoekt naar voedsel en even later rumoert met zijn genooten boven de vaarten van het lage land, is plots de personificatie van plicht en trouw als vijanden

x* S?°°pen en Plunderen in zijn domeinen.

Maar bekoren èn tureluur èn grutto, uw gróótste liefde gaat uit naar Vanellus Vanellus en als een evenement zult ge over enkele weken in de bladen vermeld vinden: het eerste kievitsei is gevonden.

Sluiten