Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

althans van de voorloopers, doch aan eieren leggen denkt Limosa limosa de eerste dagen nog geenzins en niet. vóór het laatst der Grasmaand, of, als de weersgesteldheid op buitengewone wijze meewerkt, medio April, maakt de langbeenige, langsnavelige vogel (een der mooiste soorten van onze avifauna) aanstalten om zijn nest in orde te maken.

Om zijn nest te bouwen, wilde ik schrijven; maar het begrip „bouwen" veronderstelt zóó'n mate van ijver, nauwgezetheid, geduld en berekening, zóón wikken en wegen, dat deze benaming voor het nestsamenstellen van den grutto wel al te weidsch zou zijn.

Zijn nest?

Een simpele, aarts-primitieve komvormige indeuking in den weeken, veerigen bodem 1 Geen spoortje is er te bemerken van kunstzinnigheid, van die artisticiteit, welke zoo aandoenlijk tot uiting komt, b.v. bij de nest-constructie van den vink of den degelijken bouw der nesten • van huis- of boeren-zwaluwen. De weefkunst en architectuur beschouwt de grutto als buitenissigheden en hij schijnt alleen oog te hebben voor den eenvoudigsten eisch van de praktijk : voldoende ruimte, om er zijn vier olijf-groene, peervormige eieren (vooral aan den stompen top meer of minder zwart gevlekt of gemarmerd) in te kunnen deponeeren.

Ik noem hier het getal vier, wijl een legsel van vijf, dat ik enkele keeren aantrof, tot de uitzonderingen behoort, terwijl ook de olijfkleurige eieren het talrijkst zijn, al heb ik er meermalen gevonden, die bijna grasgroen of zelfs wit waren.

Zooeven zeide ik, dat de grutto alleen rekening

Sluiten