Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen de halmen verscholen of op een hekpaal tronende vogel begint te leven.

Hij springt op, geagiteerd, slaat zijn vleugels uit, flitst naar voren — recht op zijn doel af als een slanke pijl —, den snavel spits en bits vooruit.

Een weergalooze snelheid bereikt hij, de eerst vreedzame vogel wordt een strijdbare furie, bij attaqueert, zijn snavel wordt een fel wapen, dat gericht is op het logger lichaam van den roek, -die in de meeste gevallen aarzelt zijn agressief bedoelen in een daad om te zetten en zoodra meerdere grutto's gezamenlijk of geassisteerd door kieviten en scholeksters sectie-gewijze den zwarten roof-vliegenier aanvallen, krassend veiliger oorden opzoekt.

Zelfs de mensch wordt aangevallen en ik voel 'en hoor, terugdenkend aan mijn Friesche vogeltochten, nog de zuiging en ruisching van de snelle grutto-wieken, als ik al te dicht het nest met inhoud naderde.

En niet alleen roeken en meeuwen worden buiten het koninkrijk der. grutto's gedreven, ook de zwaarder gebouwde reigers heb ik menigmaal voor de onstuimige aanvallen der grutto's, die slechts worden geëvenaard of overtroffen door die der scholeksters, vrijwillig en met bekwamen spoed zien retireeren. In verband met het bovenmedegedeelde doet zich dan ook het merkwaardig geval voor, dat minder sterke vogels, die de kracht der grutto's kennen, zich verlaten op de sterkte en vastberadenheid van Limosa limosa, zoodat b.v. de tureluur bij voorkeur zijn nest inricht in de nabijheid van grutto's, die zoodoende optreden als de beschermers der kleinen en zwakken.

Sluiten