Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheren, dat het ruischt in uw ooren van de haastige vlucht en dan plotseling worden tegengehouden, gedecimeerd door het hagelschot, zoodat als er veel treffers zijn, de prachtige vogels neerstorten als vruchten: drie, vier, meerdere Als mooie vruchten!

Want welk een rankheid en slankheid uit zich in de teere, harmonieuse vormen van kop en romp, vleugels en pooien, hoe glanzend blinken de veeren met de goudgroene vlekken op een meer donker fond, en welk een fijne wisseling van kleuren blank, bruin en wit.

Maar de jager, die allicht niets wreeder is dan de Uurchschnitts-mensch en misschien, omdat het jagen nu eenmaal een beroep is, de wreedheid er niet van inziet, heeft geen last van ethische en aesthetische bevliegingen, raapt de doode vogels op, draait den brozen hals om van de vleugellamme of op andere wijze aangeschoten vogels en stopt zijn buit in den weitasch.

Het buitmaken van de wilsters door middel van het geweer is niet de meest voorkomende wijze om ze te bemachtigen; de goudpluvieren worden slechts dan geschoten, als zij toevallig den jager in den weg vliegen. En omdat de wilstervluchten dikwijls zeer talrijk zijn. bieden zij een uitstekende trefkans.

Meer heeft echter de vangst plaats door enkelvoudige slagnetten en dikwijls ben ik er getuige van geest, hoe honderden goudpluvieren op één dag de buit werden van den vogelvanger, ik zie nog duidelijk al het voorbereidend werk: het planten in den bodem van de lokvogels: houten, stijve beelden van kieviten en opgezette wilster-

Sluiten