Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik houd van dezen vogel, die hoort bij den herfst, den tijd van den weemoed; ik houd van hem, als hij ijlings, en in hooge regionen vliegt, of» wanneer hij voedselzoekend snel zich op den beganen bodem voortbeweegt.

Het is, of hij veel lijdt, geduldig dragend lijdt, deze fragiele vogel van de toendra's en steppen; en gaat onze liefde — zij mogen mensch zijn of dier — niet tot hen, wien het leven veel onthoudt, tot de gejaagden en gedrevenen, de gehavenden, bedreigden en verontrusten?

Sluiten