Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERWORDEND NATUURLEVEN.

Nog enkele, enkele weken, wier aantal ge met de vingers van één hand kunt tellen, en de gebenedijde maand komt weer als een ontroerend wonder in 't land; en omdat deze maand zóó rijk is en zóóveel bekorends biedt, kan ik niet nalaten u reeds thans daarop attent te maken.

Maart is wel een der mooiste maanden na de dorheid van den eentonigen, doodschen winter en hij kan ons dagen schenken van zóó'n uitbundige licht-vreugde, zoo'n schaterende en klaterende blijheid, dat hij soms plotseling de toekomstige volheid van den gouden, bloeienden zomer suggereert.

Maart is de voorbereider, de aankondiger die in stilte werkt en soms, vóór hij het zelf weet, geurt en fonkelt, alsof geen hagelbuitje zijn scherpe steentjes meer zal durven laten dansen op den weg, alsof hij den regen heeft verbannen naar het verre, verre rijk van den grijzen herfst.

Er zit pittige durf en een nauwelijks in te toornen courage in deze maand, een amper-bedwongen levensdrift, die borrelt en bruischt onder het ruige dek der bebladerde, bruine wallen, waar al een bloem wil bloeien, kleurig en stralend, waar al een kruipend dier of insect ligt te hunkeren naar de zoele weelde der glanzende schichten, die de heemlen vullen van het jonge jaar.

Sluiten