Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

filologisch moment om zijn uitgeleefde schuur in brand te steken....

«Jte een bolle droppel, die barstte op een hard-gestoofde kluit; de broze waterknikkers sprongen als sprinkhanen in de rustige rooae en wekten er een fijn-melodieuse muziek! JLIit de dichtbije hemelen vluchtte de haat als'een schamend schender en holde naar de onbereikbare verten, waar mismoedig en met matte handen bijwijlen nog de discus werd geworpen.... De mokkende geluiden werden dof en doffer en verkwijnden bij- gindsche kimmen tot nauwelijksujaig gemompel

De regen beheerschte zich. aarzelde, zweeg..

Voor vlinders en delibellen met hun mikavleugels herbegon de feestelijke dag.

Sluiten