Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graaf dunner dan een der vele lijnen uit een meetkundeboek.

De vonken stoven, de vlammen steigerden, de waaiende laaiing golfde vooruit als een wild en bronstig begeeren....

En achter de gasgordijnen, die de tirailleurs voor zich uit stuwden, werden de poppetjes onzichtbaar .... De eerste rookkrinkels slingerden zich rond de twijgen van 't geboomte, waarvoor de mannen met de spitse spaden stonden....

Toen ■— plotseling — beten de diabolische vechters in het zand en stierven ellendig in de groeve, waar de orde en het recht zich handhaafden en fel verweerden.

De gordijnen braken als rag en de witte flarden draalden bij de toppen der bedreigde sparren....

De boeren werden zichtbaar en ontvingen voor

het blusschen een daalder Alleen de tank,

rood-gloeiend, stond in de troostelooze eenzaamheid nog wanhopig te vechten tegen den dood ....

Sluiten