Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEI.

Herinnert ge u den 28 sten April, toen Mei, de officieele, door elk rechtschapen dichter in het lyrisch hed verheerlijkte, bloesemmaand zich reeds op een steenworp afstands bevond? De sneeuw viel bijkans den heelen dag; ze vhnderde en danste en stoof, door windrukken gedreven, rondom de ernstige donkerte der hoeven, ze vlijde zich tot een rulle laag op de weien en heien en zwierde hcht en luchtig romdom de rank-spitse vleugels der zwaluwen, die ik op dien winterschen dag voor het eerst weer zag duiken en rijzen, glijden en glippen langs de oude Utrechtsche grachten. De vlokken dwarrelden, of er een bloeiende bongerdboom werd leeggeschud en ze suggereerden een volmaakten Decemberdag, zoodat de zomersche zwaluwen als een zot anachronisme aandeden.

Maar ondanks die vergissing der natuur, die ge ook een vertraagde April-grap zoudt kunnen noemen, ondanks het feit, dat althans de twee eerste Mei-dagen ons onthaalden op een overvloed van wind en plensenden regen, zal de heusche Lente u toch wel — wed ik — binnenkort op blijde wijze verrassen. Trouwens reeds thans kunt ge getuige zijn van heel veel lentelijk gebeuren en wanneer ge in een heidestreek woont,

Sluiten