Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de donzen borst, de lange staart, waarvoor geen ruimte is in het nauwe kuiltje, horizontaal op den heidebodem gestrekt En al naderde ik hem zóó dicht, dat mijn voeten zich nauwelijks een paar decimeter van het nest bevonden, bij zocht zijn heil niet in de vlucht; waarschijnlijk beschouwt hij nrij reeds als een vertrouwd deel der natuur.

Ook de wilde eend. die ge u wel zonder het canaille, maar bezwaarlijk zonder canaux kunt voorstellen, is in het door mij niet genoemde gebied, waar ge vergeefs, indien ge 't kende, zoudt zoeken naar een frisch waterstroompje of wolkenspiegelenden plas, een algemeen voorkomende verschijning. De bewering dat wilde eenden niet in de hooggelegen heidestreken kunnen worden aangetroffen, moet dan ook worden bestempeld met den naam: canard. Telkenjare broeden deze vale vogels bij de veiligheid der sparrevoeten en in rustige streken is hun broed-proces dikwijls reeds enkele dagen voor Mei afgeloopen, wat niet steeds kan worden gezegd van de eenden, die verblijven in onze weidegebieden, waar hun eerste legsel doorgaans wordt geraapt. Vooral dit jaar, nu de eendeneieren zelfs duurder waren, althans in het laatst van April, dan de kievitseieren en zelfs de tureluren-eieren zijn verhandeld tegen den prijs van vier cent per stuk, is er met ijver naar gezocht: vooral zijn ze geliefd bij onze banketbakkers. Maar de heide-eenden worden door de bank slechts zelden gestoord en zoo kon het nuj gebeuren, dat ik dezer dagen, wandelend door de hei, een aardige ontmoeting had: in een karrespoor vindt een kostelijke optocht plaats; aan het hoofd van den stoet waggelt een oude

Sluiten