Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eend en daarachter dribbelen dertien jonge eendjes. Waarlijk: ze hadden nog een ferme wandeling voor den boeg, want een half uur in den omtrek is nergens water te bekennen. Ik heb mij er echter niet bezorgd over gemaakt, of ze hun doel wel zullen bereiken: deel van de natuur, zal deze den benünnelijken stoet wel aanwijzingen geven, die hen langzaam maar zeker leiden naar hun element: de canaux, de wateren.

Voor de weidevogels is echter nu de tijd van rust aangebroken en door de uitgestrekte landerijen, die liggen als een groene vlakke zee vol bloemige kleuren, zwerven niet langer de tientallen polsdragende eierzoekers, zoodat nu weldra de kemphanen, scholeksters, tureluren, grutto's, kieviten en snippen minder gestoord dan in de veel-bewogen Aprildagen kunnen denken aan nestbouw, derleggen en broeden. Wij hebben er reeds eerder op gewezen, dat bescherming van onzen weidevogeltoestand vooral veel heil kan verwachten van een verscherpt politietoezicht en wij hopen dan ook ten zeerste, dat waakzaamheid van de zijde onzer politie gemeentelijke politie en rijksveldwacht — er het hare toe bijdraagt, dat niet zonder noodzaak de diverse legsels worden vernield. Zou het te dezen aanzien geen aanbeveling verdienen, indien aan serieuse natuurliefhebbers het recht tot verbaliseeren werd toegekend, wanneer zij onverhoopt personen mochten aantreffen, die zich aan onwettig eierenrapen bezondigen? Want waarhjk — en hierin schuilt niet de minste overdrijving, — Holland is Holland niet meer, wanneer die prachtige vogeb ooit mochten verdwijnen. Zij hooren bij de pannen-

Sluiten