Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl op de vochtigste plekken de dopheide haar transparante vaasjes heft naar het zeegnend licht, dat zij drinkt als een blonden wijn. Engemoogt, nadat ge de zwelling der spitse beukenknoppen hebt waargenomen, vooral niet nalaten den bongerd te bezoeken. Een rijk geluk zal uw dag maken tot een rijing van kostelijke vreugd, die zal bloeien als al het andere, dat rondom u bloeit: de kers, de peer, de pruim, de appel en het zal u zijn, of het heeft gesneeuwd: blanke vlokken, roonrïge vlokken, roze vlokken.

O. de Mei is schooner dan iedere maand van het jaar; zij is de hernieuwing, de wedergeboorte, het hed. de kind-blijde dans, en blij uit de schoonheid en opgetogenheid haars harten zich in den roep der koekoeken, de wappering van een citroentje, de huivering van hcht in ritselend loover. Mei is de liefde, die den dood verwonnen heeft.

Sluiten