Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE STEÉKSPELERS.

Ik houd van het Friesche merengebied, wijl zijn bekoringen vele zijn en van frappant groote verscheidenheid. Het boeit, als in het voorjaar boven de wijdheid van water, dat in het fonkelend hcht blikkert als een formidable glanzende karperrug, de hemelen gespannen staan, blauw-bogend en doorzeild van de blank-weeke wolkenstoeten, die voortstuwen boven de spitse dorpstorens, de terra-cotta daken der gehuchten en de pittig-groene, eindelooze weidevelden. Ik houd van die rustieke omgeving, wanneer de dag er melodieus wordt van den roep der tureluren, grutto's en kieviten en in een bonten wir-war de vogels dooreen woelen en dwarrelen, vrij en frank, omdat de wereld er bijkans grenzeloos is. Deze streek noodigt u met klem. wanneer in de rijpe lente ot den jongen zomer de geuren tot u waaien van bloemen en grassen en blond hooi, terwijl de kievit buitelt, de scholekster roept en de eenden schichtig een schuilplaats zoeken in de veilige beslotenheid van het bnüh-pluimig riet, in welker nabijheid de kwieke meerkoeten duiken en de karakieten hun blijheid uittierelieren. Hier ook vlinderen de hbellige, blarik-zeihge jachten, hier gaan langzaam de zwaar-geladen tjalken, hier bewegen zich de vaartuigen van diverse makelij.

Sluiten